Cennik
  • Zajęcia prowadzone są systemem indywidualnym oraz grupowym.
  • Lekcje indywidualne we wszystkich klasach instrumentów kosztują 240 zł miesięcznie.
  • Lekcje grupowe (zajęcia umuzykalniające dla dzieci 5 – 7 lat ) kosztują 200 zł miesięcznie.
  • Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu, wyłączając święta państwowe i kościelne oraz ferie świąteczne (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc).
  • W czasie wakacji zajęcia w „Rockowej Szkole Muzycznej” mają charakter nieregularny i odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Ucznia i Nauczyciela. Opłata za w/w naukę pobierana jest po każdej lekcji w kwocie 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Zajęcia te mają charakter nieobowiązkowy.

 

Nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania.