ukulele
Cennik
  • Zajęcia prowadzone są systemem indywidualnym.

 

  • Lekcje we wszystkich klasach kosztują 140 zł miesięcznie.

 

  • Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu, wyłączając święta państwowe i kościelne oraz ferie świąteczne.

 

  • W czasie wakacji zajęcia w „Rockowej Szkole Muzycznej”  mają charakter nieregularny i odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Ucznia i Nauczyciela. Opłata za w/w naukę pobierana jest po każdej lekcji w kwocie 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych). Zajęcia te mają charakter nieobowiązkowy.

 

     Nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania.